ทำเนียบรายชื่อผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กลุ่มจังหวัด)

 1. 1. ประธานเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี)


  นางปราณี ด่านชัยวิโรจน์
  สถานที่ทำงาน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ที่อยู่ 126 หมู่ 3 ถนนเอเชีย ตำบลคลองสานพลูทรัพย์ อยุธยา 13000
  โทรศัพท์ : 035-229-234
  โทรสาร : 035-213828
  อีเมล์ : pranee1@ayutthayacitypark.com , ayutthayaatba@hotmail.com , pranee@ayutthayapark.com
 2. 2. ประธานเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)


  นายองอาจ หลำอุบล
  สถานที่ทำงาน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท
  ที่อยู่
  52/4-5 ถนนวงษ์โต อำเภอเมือง ชัยนาท 17020
  โทรศัพท์ : 056411115
  โทรสาร : 056411115
  มือถือ : 0819725588
  อีเมล์ : ong_art.lam@hotmail.com
 3. 3. ประธานเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง (ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว)


  นายชัย อรุณานนท์ชัย
  สถานที่ทำงาน นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
  ที่อยู่ 80/1279 ม.ทิพวัล 41 ถนนเทพารักษ์ ตำบลสำโรง อำเภอเมือง สมุทราปราการ
  โทรสาร : 026900323
  มือถือ : 0954124259, 0991951695
  อีเมล์ : t.d.s.a2558@gmail.com , chaidheva@gmail.com
 4. 4. ประธานเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี)


  นายวิเชียร กัณหรัตนชัย
  สถานที่ทำงาน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
  ที่อยู่
  552 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180
  โทรศัพท์ : 035595466
  โทรสาร : 035595466
  มือถือ : 0817366311
  อีเมล์ : Danchang55@gmail.com
 5. 5. ประธานเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)


  นายวสันต์ กิตติกุล
  สถานที่ทำงาน โรงแรมลองบีช ชะอำ
  ที่อยู่ 225/75 ถนนร่วมจิตร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ เพชรบุรี 76120
  โทรศัพท์ : 032-472444 , 032-433-999
  โทรสาร : 032-472287, 032-433-989
  มือถือ : 0818605325
  อีเมล์ : vason_mgmt108@hotmail.co.th
 6. 6. ประธานเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี)


  นายเสนีย์ ภูวเศรษฐาวร
  สถานที่ทำงาน โรงแรมคอรอล โคฟ ชาเลย์
  ที่อยู่ 210 หมู่ 4 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84310
  โทรศัพท์ : 077-448500-3
  โทรสาร : 077-448504
  มือถือ : 0818930343
  อีเมล์ : seniccc@samarts.com , samuitourism@gmail.com
 7. 7. ประธานเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง)


  นายกฤษ ศรีฟ้า
  สถานที่ทำงาน -
  ที่อยู่ 52/22 หมู่ 1 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี พังงา 82150
  โทรศัพท์ : 076-443443
  โทรสาร : 076-443444
  มือถือ : 0819564776, 0992498681
  อีเมล์ : pajareesf@gmail.com , kris_srifa@hotmail.com
 8. 8. ประธานเขตพื้นที่ภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล)


  นายสามารถ เจริญฤทธิ์
  สถานที่ทำงาน บริษัท สตูลปากบาราสปี๊ดโบ๊ทคลับ จำกัด
  ที่อยู่ 1275 หมู่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู สตูล 91110
  โทรศัพท์ : 0919592094
  โทรสาร : 074-783645
  มือถือ : 0819592094 , 0936966994
  อีเมล์ : tba_satun@hotmail.com , chanyapakcharoenrit@gmail.com , chanyapakcharoenrit@gmail.com
 9. 9. ประธานเขตพื้นที่ภาคตะวันออก (จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง)


  นายพรชัย เขมะพรรคพงษ์
  สถานที่ทำงาน อัยยะปุระ รีสอร์ท แอนด์สปา
  ที่อยู่ 29 หมู่ 3 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง ตราด 23170
  โทรศัพท์ : 039-555111 , 02-862-1611 ต่อ 101
  โทรสาร : 039-555-111, 02-8621601
  มือถือ : 0818381111
  อีเมล์ : md@aiyapura.com
 10. 10. ประธานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี บึงกาฬ)


  นายไชยรัช ตียานุกูลมงคล
  สถานที่ทำงาน บริษัท ใบบุญเมืองเลย จำกัด (โรงแรมใบบุญแกรนด์)
  ที่อยู่ 111 หมู่ 9 บ.ติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง เลย 42000
  โทรศัพท์ : 042-833533
  โทรสาร : 042-833835
  มือถือ : 0816016156
  อีเมล์ : boonsiri50@windowslive.com
 11. 11. ประธานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)


  นายธารินทร์ พันธุมัย
  สถานที่ทำงาน ศรีพนมทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซ่อร์
  ที่อยู่ 105 ถนนนคร-ท่าอุเทน ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง นครพนม 48000
  โทรศัพท์ : 042512551
  โทรสาร : 042512551
  มือถือ : 0813804673
  อีเมล์ : lakhon_2012@hotmail.com
 12. 12. ประธานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)


  นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์
  สถานที่ทำงาน โรงแรมบุษราคัม
  ที่อยู่ 68 ถนนพิมพสุต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ : 0-4333-3666 , 0-4324-2222
  โทรสาร : 0-4324-1222
  มือถือ : 0815455555
  อีเมล์ : bussarakamhotel@yahoo.com
 13. 13. ประธานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์)


  นายเสมอ จินดาพงษ์
  สถานที่ทำงาน บ้านสวนจินดาพงษ์รีสอร์ท
  ที่อยู่ 444 ถนนมิตรภาพ ซอย 13 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์ : 044-222399
  โทรสาร : 044-222399
  มือถือ : 0898451562 , 0867263588
  อีเมล์ : s_jindapong@hotmail.com
 14. 14. ประธานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ยโสร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)


  นางศิริรัตน์ เด่นวรพงษาสุข
  สถานที่ทำงาน บริษัท วรพงษ์ ริเวอร์ พาร์ค จำกัด
  ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนศรีมงคล อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
  โทรศัพท์ : 045-266777
  โทรสาร : 045-266770
  มือถือ : 0818777789 , 0868561111
  อีเมล์ : mdubonburi@yahoo.co.th
 15. 15. ประธานเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)


  น.ส.อำไพ ไชยพิจิตร
  สถานที่ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หริภุญชัย ทราเวิล
  ที่อยู่ 22/1 ซอย 1 ถนนจามเทวี อำเภอเมือง ลำพูน 51000
  โทรศัพท์ : 053-563049
  โทรสาร : 053-512390
  มือถือ : 0818853263
  อีเมล์ : saowyonok@windowslive.com , hariphunchai.t@gmail.com , chergreen@hotmail.com , lannatourism@gmail.com , junejira13@gmail.com
 16. 16. ประธานเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)


  นางสุวพณิชย์ แสดงสกุลสุนทร
  สถานที่ทำงาน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่
  ที่อยู่ 266 หมู่ 6 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง แพร่ 54150
  โทรศัพท์ : 0-5458-1716
  โทรสาร : 0-5452-4598
  มือถือ : 0852669965
  อีเมล์ : suwapanit@hotmail.com
 17. 17. ประธานเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์)


  นายบุญทรัพย์ เลิศรุจิกุล
  สถานที่ทำงาน เจ้าสัวพาเที่ยว
  ที่อยู่ 74/2 ถนนสีหราชเดโชชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ : 0-5521-6510, 0-5525-9333, 0818872295
  โทรสาร : 0-5521-6100, 0-5521-9191
  มือถือ : 0818872295, 0816757077 (สมาคม)
  อีเมล์ : boonsublert@gmail.com , ptba.phs@gmail.com
 18. 18. ประธานเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)


  นายวิชา จันทร์เชื้อ
  ที่อยู่ 18 ถนนเทศบาล ซอย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง กำแพงเพชร 62000
  โทรศัพท์ : 055716232
  โทรสาร : 055712666
  มือถือ : 0813244002
  อีเมล์ : wichachanchur@yahoo.com