ทำเนียบรายชื่อผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กลุ่มจังหวัด)

 1. 1. ประธานเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี)


  นายภาค วราธนานันทน์
  สถานที่ทำงาน บริษัท วราธนานันทน์ จำกัด
  ที่อยู่ 49/2 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ : 025161171-4
  โทรสาร : 025161175
  มือถือ : 0906514146, 0915155569
  อีเมล์ : pathumtravel@hotmail.com , kitchai_e@yahoo.com
 2. 2. ประธานเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)


  นายยงยุทธ กิจวัฒนานุสนธิ์
  ที่อยู่ 28/9 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี 15000
  โทรศัพท์ : 036421457
  โทรสาร : 036412457
  มือถือ : 0818213170
  อีเมล์ : nathanicha.nan@gmail.com , yongyuth.yee@gmail.com
 3. 3. ประธานเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง (ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว)


  นายดำริห์ รัตนชินกร
  ที่อยู่ 28 หมู่ 4 ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี ปราจีนบุรี 25220
  มือถือ : 0815151946
  อีเมล์ : saksupha2004@hotmail.com
 4. 4. ประธานเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี)


  นายวิเชียร กัณหรัตนชัย
  ที่อยู่ 552 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180
  โทรศัพท์ : 035595466
  โทรสาร : 035595466
  มือถือ : 0817366311
  อีเมล์ : Danchang55@gmail.com
 5. 5. ประธานเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)


  นายรุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์
  สถานที่ทำงาน โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่า
  ที่อยู่ 222/2 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
  โทรศัพท์ : 032513230-4
  โทรสาร : 032511765
  มือถือ : 0816259059
  อีเมล์ : huahingrand@hotmail.com
 6. 6. ประธานเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี)


  นายสุวารินทร์ มยาเศส
  ที่อยู่ 56/2 หมู่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง ชุมพร
  โทรศัพท์ : 077553123
  โทรสาร : 077522512
  มือถือ : 0935757947
  อีเมล์ : siamcat009@gmail.com , info@siamcatamarantours.com
 7. 7. ประธานเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง)


  นายสรายุทธ มัลลัม
  สถานที่ทำงาน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
  ที่อยู่ 100/429 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000
  โทรศัพท์ : 0-7661-0365-6
  โทรสาร : 0-7661-0367
  มือถือ : 0818923686, 0897247786
  อีเมล์ : symallam@gmail.com , info@phukettourist.com
 8. 8. ประธานเขตพื้นที่ภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล)


  นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์
  ที่อยู่ 64-68 ถนนโชติวิทยะกุล 2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
  โทรศัพท์ : 074429696-7
  โทรสาร : 074426778, 074428778
  มือถือ : 0818963636, 0873999494, 0815993939, 0873993737
  อีเมล์ : Surapol007@hotmail.com
 9. 9. ประธานเขตพื้นที่ภาคตะวันออก (จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง)


  นางสาวอภิรดี ศิริวิจิตรกุล
  ที่อยู่ 35/200-201 หมู่ 7 ถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039323201-10, 0972972080
  โทรสาร : 039323215
  มือถือ : 0898330645
  อีเมล์ : puikpgrand@yahoo.com , rujikarn.2116@gmail.com , saleskpgrand@hotmail.com
 10. 10. ประธานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี บึงกาฬ)


  นางปรียนันท์ ศรีกุลวงศ์
  ที่อยู่ 544/3-4 ถนนโพธิ์ศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง อุดรธานี 41000
  โทรศัพท์ : 0-4222-1048
  โทรสาร : 0-4222-1048
  มือถือ : 0897102252, 0816610883
  อีเมล์ : sangthong544@hotmail.com , ttstraveludon@hotmail.com
 11. 11. ประธานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)


  นายธารินทร์ พันธุมัย
  สถานที่ทำงาน ศรีพนมทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซ่อร์
  ที่อยู่ 105 ถนนนคร-ท่าอุเทน ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง นครพนม 48000
  โทรศัพท์ : 042512551
  โทรสาร : 042512551
  มือถือ : 0813804673
  อีเมล์ : lakhon_2012@hotmail.com
 12. 12. ประธานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)


  นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์
  สถานที่ทำงาน โรงแรมบุษราคัม
  ที่อยู่ 68 ถนนพิมพสุต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ : 043333666
  โทรสาร : 043241222
  มือถือ : 0815455555
  อีเมล์ : bussarakamhotel@yahoo.com
 13. 13. ประธานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์)


  นายเสมอ จินดาพงษ์
  สถานที่ทำงาน บ้านสวนจินดาพงษ์รีสอร์ท
  ที่อยู่ 444 ถนนมิตรภาพ ซอย 13 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์ : 0-4422-2399
  โทรสาร : 0-4422-2399
  มือถือ : 0898451562, 0867263588
  อีเมล์ : s_jindapong@hotmail.com
 14. 14. ประธานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ยโสร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)


  นายเสมอ จินดาพงษ์
  สถานที่ทำงาน บริษัท ศักดาแทรเวลเวิร์ล (2004) จำกัด
  ที่อยู่ 150/1 ถนนกันทรลักษ์ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
  โทรศัพท์ : 0-4532-3048, 0-4532-1937
  โทรสาร : 0-4532-3047
  มือถือ : 0814707111, 0812032442
  อีเมล์ : sakda1954@gmail.com , sakda@sakdatour.com
 15. 15. ประธานเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)


  น.ส.ศรีจันทร์ ญาณรังสี
  สถานที่ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หริภุญชัย ทราเวิล
  ที่อยู่ 22/1 ซอย 1 ถนนจามเทวี อำเภอเมือง ลำพูน 51000
  โทรศัพท์ : 0-5356-3049
  โทรสาร : 0-5351-2390
  มือถือ : 0818853263
  อีเมล์ : hariphunchai.t@gmail.com , chergreen@hotmail.com , lannatourism@gmail.com
 16. 16. ประธานเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)


  นายอภิชา ตระสินธุ์
  ที่อยู่ 111/1 หมู่ 13 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง เชียงราย 57000
  โทรศัพท์ : 053700170
  โทรสาร : 053700170
  มือถือ : 0613507100, 0819516438
  อีเมล์ : tccr2557@gmail.com , chiangrai2553@gmail.com
 17. 17. ประธานเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์)


  นายบุญทรัพย์ เลิศรุจิกุล
  สถานที่ทำงาน เจ้าสัวพาเที่ยว
  ที่อยู่ 74/2 ถนนสีหราชเดโชชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ : 0-5521-6510, 0-5525-9333, 0818872295
  โทรสาร : 0-5521-6100, 0-5521-9191
  มือถือ : 0818872295, 0816757077 (สมาคม)
  อีเมล์ : boonsublert@gmail.com , ptba.phs@gmail.com
 18. 18. ประธานเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)


  นายวิชา จันทร์เชื้อ
  สถานที่ทำงาน เจ้าสัวพาเที่ยว
  ที่อยู่ 18 ถนนเทศบาล ซอย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง กำแพงเพชร 62000
  โทรศัพท์ : 055716232
  โทรสาร : 055712666
  มือถือ : 0813244002
  อีเมล์ : wichachanchur@yahoo.com , p.paradisehotel@outlook.co.th