เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งประกอบด้วย ธรรมชาติ (แทนด้วยสัญลักษณ์ใบไม้) สีดำ
และวัฒนธรรม (แสดงด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นลายจากเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง) สีน้ำตาลแดง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่
ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ตราสัญลักษณ์นี้จึงแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และยังแสดงถึงการผสมผสานกลมกลืนกันระหว่างความเป็นไทยและธรรมชาติ