ร่วมกิจกรรม


กิจกรรมส่งคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวในหัวข้อ “Thailand Secret”


การส่งคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวในกลุ่มพื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรมใหม่เชื่อมโยงการตลาด” โดยความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) มีเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบทางด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าที่ระลึก (Souvenir) ที่มีเอกลักษณ์และสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs สาขาการท่องเที่ยวทั่วทุกภูมิภาคซึ่งเป็นรากฐานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้งนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ จึงเป็นการโอกาสในการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน โดยการผลักดันให้ภาคประชาชนได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวด้วยมุมมองที่แปลกใหม่และเผยแพร่ผ่านสื่อสมัยสมัยใหม่ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงนักเดินทางทั้งภายในประเทศและทั่วโลกได้เป็นอย่างดี


ของรางวัลแบ่งเป็น...

- สำหรับผู้ส่งคลิปเข้าประกวด

รางวัลที่ 1   The New iPad 16GB   จำนวน  1  รางวัล

รางวัลที่ 2   บัตรกำนัลห้องพัก superior  2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์รีสอร์ท รีเจ้นท์ บีช ชะอำ  จำนวน  1  รางวัล


- สำหรับผู้ร่วมกด Like โหวตคลิปวิดีโอ

รางวัลที่ 1   The New iPad 16GB   จำนวน  1  รางวัล

รางวัลที่ 2   บัตรกำนัลห้องพัก standard  2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชาเล่ต์ รีเจ้นท์บีช ชะอำ  จำนวน  1  รางวัล


สนับสนุนของรางวัลโดย......

Logo-new-HI        Logochalet


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ขั้นตอนการส่งผลงาน

1. ผู้ส่งคลิปต้องกรอกแบบสอบถามในเว็บไซต์ www.tct-innovation.com ก่อนจะส่งคลิปมายังทีมงาน

2. ส่งผลงานคลิปวีดิโอในหัวข้อ “Thailand Secret” ความยาวต้องไม่เกิน 5 นาที โดยผู้ส่งผลงานจะต้องตั้งชื่อคลิปวีดิโอที่มีคำหรือข้อความที่แสดงให้เห็นถึง “ความแปลกใหม่ของสถานที่ท่องเที่ยว” ในท้องถิ่น ชุมชน จังหวัดนั้นๆ อย่างชัดเจน โดยนำไปเผยแพร่ไว้ใน YOUTUBE หลังจากนั้น ให้จัดส่ง hyperlink ของคลิปวิดีโอดังกล่าวมายังอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ที่ติดต่อได้ เมื่อทีมงานตรวจสอบคลิปแล้วจะนำขึ้นหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊คของโครงการเพื่อให้สมาชิกโหวตให้คะแนนต่อไป

3. ปิดรับสมัครและส่งผลงานในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 23.00 น.

4. ทีมงานจะรวบรวมผลโหวตผ่าน Facebook ของโครงการใน “หน้ากิจกรรม” เพื่อคัดเลือกผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ได้รับการโหวตสูงที่สุดเพียง 1 รางวัล พร้อมด้วยรางวัลชมเชยอีก 1 รางวัล โดยจะนับคะแนนโหวต ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 18.00 น.

5. ประกาศผลผู้ชนะเลิศในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ที่เว็บไซต์ และ Facebook ของโครงการ


              ****ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน****
เงื่อนไขระเบียบบังคับในการส่งคลิปวีดีโอ

1.ผู้ส่งผลงานคลิปวิดีโอจะต้องเป็นสมาชิก Fanpage ของโครงการฯ Facebook/ Tourism-SMEs-Products โดย

          1.1 สมัครเป็น Fanpage ของโครงการฯ ที่หน้า http://www.facebook.com/Tourism-SMEs-Products

          1.2 กดปุ่ม like” หรือ “ถูกใจ”

2.ผู้ส่งผลงานจะต้องตั้งชื่อคลิปวิดีโอ โดยกำหนดให้มีคำหรือข้อความที่สื่อถึง “ความแปลกใหม่ของสถานที่ท่องเที่ยว” ในท้องถิ่น ชุมชน สถานที่ จังหวัดที่นำเสนออย่างชัดเจน

3.ผู้ส่งผลงานสามารถส่งในนามบุคคลหรือทีมก็ได้ โดยมีความยาวของคลิปวีดิโอประมาณ 5 นาที

4.การถ่ายทำต้องไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นและกระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายลิขสิทธิ์ต่างๆ

5.อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อส่งผลงานเข้าประกวด สามารถใช้กล้องวิดีโอ กล้องถ่ายภาพ กล้องโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ทุกชนิด

6.ผู้ส่งผลงานและเจ้าของผลงานจะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน รวมทั้งผลงานจะต้องเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน

7.หากคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณารางวัลใดๆ ทั้งสิ้น

8.การส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมให้ถือว่าผู้สมัครและส่งผลงานตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบข้อบังคับในการส่งผลงาน การตัดสินของคณะกรรมการดำเนินโครงการถือเป็นอันสิ้นสุด


Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH ส่งผลงานคลิปวีดิโอในหัวข้อ Thailand Secretความยาวต้องไม่เกิน 5 นาที โดยผู้ส่งผลงานจะต้องตั้งชื่อคลิปวีดิโอที่มีคำหรือข้อความที่แสดงให้เห็นถึง “ความแปลกใหม่ของสถานที่ท่องเที่ยว” ในท้องถิ่น ชุมชน จังหวัดนั้นๆ อย่างชัดเจน โดยนำไปเผยแพร่ไว้ใน http://www.youtube.com หลังจากนั้น ให้จัดส่ง hyperlink ของคลิปวิดีโอดังกล่าวมายังอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ที่ติดต่อได้ เมื่อทีมงานตรวจสอบคลิปแล้วจะนำขึ้นหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊คของโครงการเพื่อให้สมาชิกโหวตให้คะแนนต่อไป
comments

alt

เตรียมลุ้นรางวัลทุกสิ้นเดือน กับ iPad ที่เราพร้อมแจกจำนวน 4 เครื่อง

เข้าไป กรอกแบบสอบถามเพื่อลุ้นรางวัลได้ที่นี่

comments

By Plimun Web Design